Rosta Fenster

pressemeddelelse

I juni måneds ROSTA-fenster* præsenterer rum46 Cool Burger Airback Revolutionen, som viser
filmen LÆGGE TANKERNE I SKE. LÆGGE TANKERNE I SKE handler om hverdagen og hvad der vil ske, hvis der en dag faldt røde pølser ned fra himlen.
Filmen vises hver dag fra 08.00 til 23.00 med lyd og uden lyd fra 23.00 til 08.00.
Cool Burger Airback Revolutionen laver korte film, der hovedsagligt er beregnet til Internettet.
Den faste besætning og diktatorer i alle store og små spørgsmål er: Joaquin Zaragoza og claus ejner.
Ideen er at skabe et forum for eksperimenterende sammenstilling af musik, tekst, lyd, oplæsning,
billeder mm. Credo: Ja tak til struktureret kaos og en perverteret æstetik.
Kontakt: Joaquin Zaragoza. E-mail: post@joaquinzaragoza.dk
claus ejner. E-mail: clausejner@hotmail.com


* ROSTA-fenster: Vinduesværker i rum46
rum46 præsenterer i hver måned i 2006 et vinduesværk kaldet ROSTA-fenster, der indeholder
karakter af propagandakunst og samtidig fungerer som en installation ud ad til - i det offentlige rum.
ROSTA-fenster var sovjetiske propagandaplakater designet af russiske kunstnere og forfattere og
udført af Telegraf-agenturet ROSTA. ROSTA-plakaterne blev skabt i 1919-1921 lige efter første
verdenskrig og blev eksponeret i diverse vinduer (heraf navnet), som øjenåbnere, der skulle i
llustrere bourgeoisiets fald og appellere til mobilisering af alle kræfter med henblik på at støtte op
omkring kommunismen i Rusland. De blev altså skabt som reaktion på samfundets tilstand, hvor
utilfredshed, sult og fattigdom herskede, og hvor den politiske situation var ustabil og under for-
andrring. Med ROSTA-fenster ønsker rum46 at sætte forskellige aktuelle problemstillinger på
dagsordenen.

 

Se: Lægge tankerne i ske

dokumentation